Pirkimo sąlygos

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Prekės pristatymo kaina nurodoma pildant prekės užsakymą. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Pirkėjas privalo visais atvejais ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo siuntos gavimo dienos informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. Pristatymas į užsienį. Galime išsiųsti Jūsų užsakymą į bet kurį pasaulio kampelį. Susisiekite el. paštu info@netoleruojulaktozės.lt ir mes Jums surasime patogiausią pristatymo būdą.

Prekių grąžinimas

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kokybiški maisto papildai nėra grąžinama prekė. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų. Jūs turite teisę grąžinti mums nekokybiškas prekes, atsisakydami sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties. Norėdami pasinaudoti šia teise, informuokite apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą: ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Jums dienos elektroninio pašto adresu info@netoleruojulaktozes.lt pateikdami laisvos formos pasirašytą prašymą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti sutarties; su Jumis susisieksime ir susitarsime dėl prekių grąžinimo būdo. Nekokybiškų prekių grąžinimo išlaidas padengsime mes. 14 dienų grąžinimo garantija Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kokybiški maisto papildai nėra grąžinama prekė. Tačiau mes taikome 14 dienų grąžinimo garantiją. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje Prekė turi būti nesugadinta Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta Norėdami pasinaudoti prekių grąžinimo garantija, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo jums dienos, elektroninio pašto adresu info@netoleruojulaktozes.lt informuokite apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą. Su jumis susisieksime ir susitarsime dėl prekių grąžinimo būdo.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Sąvokos 1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.netoleruojulaktozes.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB Green platform, įmonės kodas 305741006, registracijos adresas K. Škirpos g. 15-17, LT-49211 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@greenplatform.lt. 1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.netoleruojulaktozes.lt. 1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis. 2. Bendrosios nuostatos 2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės. 2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai. 3. Asmens duomenų tvarkymas 3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 3.2. Pirkėjas Užsakymo ar registracijos formoje turi pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu pateikiami netikslūs, melagingi ar klaidinantys duomenys, akiupleistrai.lt turi teisę anuliuoti registraciją ar užsakymą arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis interneto parduotuve. Duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti. 3.3. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką info@greenplatform.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 30 dienų). 3.4. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.netoleruojulaktozes.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvėje užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. 3.5. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą; pristatymo adresą (kai prekės pristatomos kitu adresu), priimančio prekes asmens vardą pavardę, telefono numerį (kai prekes priima kitas asmuo), įmonės pavadinimą (jei pristatoma į darbovietę); pristatymo laiką ir atsiskaitymo būdą. 3.6. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 3.7. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. 4. Taisyklių keitimas 4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas netoleruojulaktozes.lt interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika. 4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje netoleruojulaktozes.lt. 4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. 4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija. 5. Informacijos pateikimas ir perdavimas 5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@greenplatform.lt arba paštu. 5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją. 6. Slapukai (angl. cookies) 6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.netoleruojulaktozes.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai. 6.2. Slapukų naudojimo tikslai: 6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti prekes. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). 6.2.2. Pirkėjas turi teisę leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet naršyklės nustatymus galima pakeisti numatant slapukų blokavimą arba įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. 6.3. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan. 6.4. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba. 6.5. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. 7. Saugumas 7.1. Netoleruojulaktozes.lt imasi visų priemonių, kad apsaugotų Pirkėjų asmeninius duomenis, įgyvendindami teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. 7.2. Akiupleistrai.lt neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. 8. Pirkėjo teisės 8.1. Pirkėjas turi teisę: būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. 9. Baigiamosios nuostatos 9.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2022 m. liepos 13 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą. Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +370 673 69491 ar el. paštu info@greenplatform.lt